IMAGINA MISLATA – FÒRUM JOVE és un espai de participació per a pensar en el futur del municipi, identificar necessitats, conéixer inquietuds i imaginar propostes. Tots els i les joves de Mislata estan convidats a implicar-se en esta reflexió col·lectiva i a fer les seues aportacions.

IMAGINA MISLATA – FÒRUM JOVE és un projecte de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata que compta amb la col·laboració del Consell de la Joventut de la localitat i que compta amb finançament del programa ERASMUS+ de la Unió Europea i el suport de l’Institut Valencià de la Joventut.

Té com a objecte el foment d’una participació juvenil real i compromesa on la gent jove serà realment protagonista de les polítiques municipals. Per a això, s’organitzaran 8 trobades formatives en les que joves d’entre 13 i 30 anys analitzaran, debatran i faran propostes al voltant de temes que els afecten i els interessen. A més, estes trobades inclouen també la presència de responsables de les polítiques municipals (tècnics i polítics).

L’objectiu últim d’este projecte formatiu és que tot el procés participatiu servisca per analitzar les inquietuds dels joves del nostre territori i les seues demandes (FASE DE DIAGNÒSTIC DE L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE JOVENTUT). Per tant, les conclusions de cadascuna de les trobades serviran per definir les línies d’actuació del futur Pla municipal de Joventut 2022-2026 al temps que els i les participants aprenen a participar en els assumptes públics.

Premises del projecte

“Imagina Mislata – Fòrum Jove” es defineix al voltant de tres elements, enllaçats entre si, que configuren la base s’un procés participatiu:

  • FÒRUM JOVE: el projecte inclou la creació i consolidació de canals de diàleg entre joves i responsables polítics i tècnics, per tal d’aconseguir una participació real dels i les joves en els processos de presa de decisions i de creació de polítiques de joventut.
  • PARTICIPACIÓ JUVENIL: els principals protagonistes d’esta iniciativa són els i les joves de Mislata i les seues opinions. La representació política i tècnica, tot i ser actors importants, han d’estar en un plànol més enfocat a l’escolta, el suggeriment i l’anàlisi de la situació juvenil.
  • DIÀLEG ESTRUCTURAT: es tracta d’una ferramenta que utilitza Europa per tal de garantir que l’opinió dels i les joves es tinga en compte a l’hora de formular les polítiques de joventut de la UE. Esta eina pren forma de debat entre els joves i els responsables polítics sobre una serie de temes triats pels ministres de Joventut de la UE. En este moment, els temes giren al voltant de l’empoderament, amb la qual cosa “Imagina Mislata – Fòrum Jove” tindrà com a referència este element, de manera que les conclusions d’este procés puguen ser enviades als responsables europeus i ser aprofitades en el seu diàleg estructurat.